Hallinnon Tutkimuksen päivät 2018

Hallinnon tutkimuksen seura ja Kunnallistieteen yhdistys järjestävät yhteistyössä hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät Lapin yliopistossa 14.-16.11.2018. Tiedepäivien teemana on "Kehittyvät palvelut, hallinto ja digitalisaatio - tahdon asia". Hallinnon keskeisiin reformeihin liittyy vahvoja toiveita ja odotuksia organisaatioiden tehokkuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Lopulta muutokset kuitenkin todennetaan palvelujen laadussa, saatavuudessa ja kansalaisten roolissa palveluiden käyttäjinä. Digitalosaatiota hyödyntävät julkiset ja julkisrahoitteiset organisaatiot rakentaessaan palvelutuotantoonsa monituottajamalleja palvelumuotoilun keinoin.

Tiedepäivien työryhmiksi toivotaan ehdotuksia, jotka liittyvät erityisesti hallintoon ja julkisiin palveluihin kohdentuviin uudistuksiin, uudistusten toteuttamiseen sekä erityisesti siihen, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa hallinnon ja palveluiden kehittämiseen. Ehdotuksessasi voit lähestyä uudistuksia esimerkiksi yhteiskunnan, järjestelmien, prosessien, inhimillisen vuorovaikutuksen tai talouden näkökulmista. Myös eri tieteitä yhdistelevät näkökulman ovat tervetulleita. Tästä esimerkkejä ovat vaikkapa taiteen, pelillistämisen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen julkisten organisaatioiden kehittämisessä ja johtamisessa. Ehdotuksesi voi kohdistua myös tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

On aika ehdottaa työryhmiä ja niille vetäjiä tuleville päiville. Toivomme ehdotuksia pe 24.8.2018 mennessä.

Lähetä ehdotuksesi Aino Ylitalolle: aino-inkeri[at]utalapland.fi. Ehdotuksessa tulee olla a) työryhmän nimi, b) vetäjä(t) ja c) lyhyt kuvaus työryhmän sisällöstä.

Hyväksytyistä työryhmistä ilmoitetaan 31.8 mennessä. Työryhmäpapereiden avoin haku aloitetaan syyskuun alussa.