Ohjeita työryhmän esittäjille

 

Muistathan ilmoittautua Hallinnon Tutkimuksen päiville! Ilmoittautuminen

 

Abstraktit:

Työryhmään hyväksytyt abstraktit julkaistaan Hallinnon tutkimuksen päivien Internet-sivuilla.

Osallistujat toimittavat valmiit työryhmäpaperit (tai esitykset) kaikille työryhmän vetäjille 16.11.2016 mennessä.

 

Pääsääntö: Työryhmien vetäjät päättävät ryhmiensä toimintamallista. Tässä esitettyjä ohjeita suositellaan noudatettavaksi  jos työryhmät eivät ole antaneet tarkempaa ohjeistusta. Kirjoitettujen papereiden lisäksi työryhmään voi ottaa vastaan myös PowerPoint –esityksiä tms. työryhmän vetäjien ohjeistuksen mukaisesti. Kysythän siis ryhmän toimintavasta tämän asian suhteen sekä tärkeistä deadline-päivistä.

 

 

Yleiset ohjeet:

  • Esitys: Esittäjän on syytä varautua 10-15 minuuttiin esitykseen omasta työstään, jos ryhmä noudattaa opponentti-toimintatapaa tai varautua esittelemään toisen työn, jos ryhmä noudattaa diskussantti-toimintatapaa. Molemmissa tapauksissa paperille varataan noin kirjoittajan /esittäjä/ opponentin ja yleisökeskusteluun aikaa n. 15 minuuttia. Ajan määrä vaihtelee ryhmän koosta. Mutta keskimäärin yhtä tuntia kohden pyritään ottamaan maksimissaan kolme esitystä.
  • Esityksen/työpaperin rakenne: Työpaperi olisi hyvä rakentaa valmiiksi artikkelinomaisesti esimerkiksi seuraavasti: 1. Johdanto, 2. Tutkimuksen tavoite ja menetelmät, 3. Tutkimuksen teoria 4. Tulokset ja 5. pohdinta ja päätelmät. Tämä mahdollistaa myös paperin työstäminen jatkojulkaisuksi.
  • Esityksen eteneminen: Esittäjän on hyvä ottaa esimerkiksi PP- esityksestään /työpaperistaan joitakin ylimääräisiä paperikopioita jaettavaksi myös muille mahdollisille kuulijoille. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun noudatetaan diskussantti-toimintatapaa. Diskussantti on syytä valmistella kommenttipuheenvuoronsa mieluiten PP-esityksenä tai erillisenä paperisena yhteenvetona, jotta osallistujat voivat seurata esitystä. Diskussantin esityksen jälkeen puheenvuoro annettaan yleensä ensin paperin esittäjälle, ellei toisin ole sovittu.

Parhaan työryhmäpaperin valinta

Hallinnon tutkimuksen päivillä 2016 Kuopissa on tarkoitus ensimmäistä kertaa palkita paras työryhmäpaperi. Paras paperi palkitaan perjantaina 25.11. päivien loppusanojen yhteydessä. Tarkoituksena on, että paras työryhmäpaperi olisi yhtenäinen artikkelin tapainen kokonaisuus. Työryhmän vetäjät tekevät ehdotuksen parhaasta työryhmäpaperista. Tärkeitä yleiskriteereitä on se, että palkittava työ edustaa nimenomaan hallintotieteitä ja on tehty hallintotieteellisessä tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa (esim. sosiaali- ja terveyshallintotiede). Muita parhaan paperin piirteitä ovat tutkimusaiheen merkittävyys, aineiston laatu, menetelmällinen taso ja paperin kieliasu.

Työryhmät kokoontuvat:

To 24.11.2016 klo 15.45–18.00 (2,25 tuntia)

Pe 25.11.2016 klo 9.00–11.30 (2,5 tuntia)

Työryhmien ohjelmat ja salit löydät täältä.

 

 

Lisätietoja

 

Minna Hoffrén

minna.hoffren(at)uef.fi

+358 50 564 5466