Työryhmät

 

Vuoden 2016 Hallinnon Tutkimuksen Päivien työryhmät

1. Arvonluominen palvelujen kehittämisessä - miten sitä voi tutkia ja hyödyntää?

Anna Kork, Inka Koskela & Sanna Tuurnas

2. Sosiaali- ja terveysalan johtaminen, hallinto sekä tietoperustaisuus

Antti Syväjärvi & Sari Rissanen 

3. Norminpurku ajan trendinä – mistä oikein on kyse?

Kanerva Kuokkanen

4. Digitalisaatio kuntapalveluiden johtamisen uudistajana (yhdistynyt työryhmään 1)

Harri Laihonen, Jari Jussila & Timo Lehtonen

5. Knowledge, Development and Governance

Muhammad Azizuddin, Tiina Kontinen & Elias Pekkola

6. Tiedolla operointi kunta- ja aluejohtamisessa

Anni Jäntti & Jenni Airaksinen

(7. Public financial management and sustainable development: EI TOTEUDU)

8. Voimavaraistuvan työyhteisön mahdollisuudet ja edellytykset johtamisessa

Seija Ollila & Kirsi Lehto

9. Tieto, ohjaus ja verkostot päätöksenteossa

Vuokko Niiranen & Pasi-Heikki Rannisto

10. Tutkitun tiedon käyttö turvallisuusorganisaation päätöksenteossa

Aki-Mauri Huhtinen, Jouni Virtaharju & Tuomas Kuronen

11. Rationaalinen päätöksenteko – onko sitä?

Elsa Paronen & Pentti Meklin

12. Korkeakoulututkimus ja päätöksenteko

Vuokko Kohtamäki

13. Kriittisiä näkökulmia päätöksenteon pirullisuuteen ja hallinnon tutkimukseen

Minna Hoffrén & Sanna Laulainen

14. Uutta luovat verkostot päätöksenteossa ja sote-palvelujen uudelleenorganisoinnissa

Nina Helander, Hanna Lehtimäki & Kati Lehtonen

15. Julkisen ja yksityisen johtamisen, organisoinnin ja hallinnon rajapintatutkimus/ Reorganizing and comparing public-private management and services

Jari Vuori, Tomi Kallio & Marika Kylänen

16. Kansalaiset, demokratia ja muuttuva julkinen hallinto

Ulriika Leponiemi ja Kaisa Kurkela

17. Vastuullisuus ja eettisyys organisaatioissa

Johanna Kujala & Elina Riivari

18. Tutkimuksen metodologiat ja menetelmät

Pertti Ahonen & Esa Hyyryläinen

Parhaan työryhmäpaperin valinta

Hallinnon tutkimuksen päivillä 2016 Kuopissa on tarkoitus ensimmäistä kertaa palkita paras työryhmäpaperi. Paras paperi palkitaan perjantaina 25.11. päivien loppusanojen yhteydessä. Tarkoituksena on, että paras työryhmäpaperi olisi yhtenäinen artikkelin tapainen kokonaisuus. Työryhmän vetäjät tekevät ehdotuksen parhaasta työryhmäpaperista. Tärkeitä yleiskriteereitä on se, että palkittava työ edustaa nimenomaan hallintotieteitä ja on tehty hallintotieteellisessä tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa (esim. sosiaali- ja terveyshallintotiede). Muita parhaan paperin piirteitä ovat tutkimusaiheen merkittävyys, aineiston laatu, menetelmällinen taso ja paperin kieliasu.